ООН Жінки

Загальна мета програми: «збільшити обсяг і підвищити ефективність використання донорської допомоги та національних ресурсів на виконання національних зобов’язань із ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ҐР/РЖ)».

 

У липні 2010 року Генеральна асамблея ООН створила «ООН Жінки», структуру Організації Об‘єднаних Націй з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок.

Створення структури «ООН Жінки» відбулося під час реформування порядку денного системи ООН. Для досягнення кращого результату «ООН Жінки» об‘єднала ресурси та мандати чотирьох попередніх окремих структур системи ООН, що працювали виключно в області ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок, зокрема:

 • Відділу з просування жінок (DAW);
 • Міжнародного науково-дослідного та навчального інституту з просування жінок (INSTRAW);
 • Канцелярії спеціального радника з ґендерних питань та просування жінок (OSAGI);
 • Жіночого фонду розвитку ООН (UNIFEM).

Пріоритетні завдання ООН Жінки:

 • підтримка міжурядових структур, таких, як Комісія зі становища жінок, у формуванні політики, світових стандартів і норм;
 • надання підтримки державам-членам у виконанні цих стандартів, включаючи надання необхідної технічної та фінансової допомоги тим країнам, які її потребують, та сприяння ефективному партнерству з громадянським суспільством;
 • підвищення відповідальності самої системи ООН щодо виконання своїх зобов’язань з досягнення ґендерної рівності, включаючи проведення регулярного моніторингу прогресу діяльності системи.

Ґендерна рівність – це не лише основне право людини, досягнення ґендерної рівності має величезні соціо-економічні наслідки. Уповноваження жінок сприяє потужному розвитку економіки, підвищенню її продуктивності та росту добробуту.

ООН Жінки працює у наступних напрямках:

 • викоренення дискримінації жінок та дівчат;
 • розширення прав та можливостей жінок;
 • досягнення рівності між жінками та чоловіками, як партнерами та бенефіціарами у сфері розвитку, прав людини, гуманітарних дій, а також миру та безпеки.

о ми робимо в Україні?

Структура «ООН Жінки» здійснює в Україні програму «Підвищення відповідальності щодо фінансування ґендерної рівності (2011 – 2015 рр.)». Програма спрямована на вирішення проблем у сфері фінансування та підзвітності з метою виконання зобов’язань із ґендерної рівності. Програма впроваджується у тісному співробітництві з Європейською Комісією (ЄС), Міжнародним навчальним центром (МТЦ), Міжнародною організацією з праці (МОП) та урядом Іспанії. Вона впроваджується у 15 країнах протягом 42 місяців, починаючи з жовтня 2011 року. Програма ставить за мету впливати на прийняття фінансових рішень і практику донорів і національних партнерів, працюючи з широким колом зацікавлених сторін на національному і міжнародному рівнях. Загальна мета програми: «збільшити обсяг і підвищити ефективність використання донорської допомоги та національних ресурсів на виконання національних зобов’язань із ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ҐР/РЖ)».

Діяльність

Програма ґрунтується на досвіді та уроках набутих у сфері ґендерного бюджетування, ґендерного аналізу ефективності допомоги для розвитку та обрахування вартості пріоритетів ґендерної рівності. Вона відповідає узгодженим висновкам, ухваленим 52-ю сесією Комісії з становища жінок у 2008 р. (щодо адекватного фінансування політики ґендерної рівності), а також процесам, що стосуються питання ефективності допомоги для розвитку, окресленого у Паризькій декларації підвищення ефективності зовнішньої допомоги (2005), Аккрському плані дій (2008) та у Пусанському остаточному документі «Партнерство для ефективного співробітництва в сфері розвитку» (2011). Програма прагне поглиблювати партнерство між структурою «ООН Жінки», Міжнародним навчальним центром (МНЦ)/МОП, жіночими організаціями, національними партнерами, ЄС та іншими донорами.

Кінцеві результати програми:

 1. Національні плани дій щодо ґендерної рівності містять визначені планові завдання, механізми фінансування та виконання і узгоджені з національними процесами планування і бюджетування.
 2. Підвищений потенціал національних урядів щодо виконання зобов’язань із ґендерної рівності та забезпечення пріоритетів жінок у національному плануванні, бюджетних системах і програмуванні.
 3. Підвищений потенціал і підзвітність донорів та зацікавлених сторін у механізмах координації донорської допомоги на предмет виконання зобов’язань із ґендерної рівності у стабільних та постконфліктних державах.
 4. Економісти-прихильники рівноправності жінок і поборники ґендерної рівності беруть активну участь у сприянні посиленню узгодженості політики ґендерної рівності на форумах з економічної політики та політики ефективності розвитку.
Більше інформації на www.unwomen.org

Матеріали по темі

Жінки говорять на повний голос

Трансформація окремих цілей на шляху досягнення гендерної рівності, розширення прав та можливостей жінок

ООН Жінки в новинах

Закони і політика для захисту прав жінок, які живуть з ВІЧ

Закони і політика повині бути направлені на захист жінок і дівчат. Однак, на сьогоднішній день діє велика кількість таких законодавчих і політичних норм, які фактично мають каральний характер, сприяють стигматизації і дискримінації жінок, що живуть з ВІЧ, і створюють для жінок серйозні перепони щодо отримання послуг, пов’язаних зі зниженням шкоди, а також з боротьбою з ВІЛ-інфекцією.

© Об’єднана програма ООН з ВІЛ/СНІД в Україні   Тел./факс: +380 44 499 11 72 Вул. Саксаганського, 36 В, 4 пов. Київ 01033, Україна