Діяльність в Україні

Дитячий фонд ООН

Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ) відкрив своє представництво у Києві у 1997 році. З того часу ми працюємо над покращенням життя дітей та сімей на всій території України. У 2006 році Представництво ЮНІСЕФ в Україні почало нову програму, що відображає прагнення країни досягти Цілей розвитку тисячоліття. Ці цілі включають захист материнства, зменшення дитячої смертності, зупинення поширення ВІЛ/СНІДу й туберкульозу, захист вразливих категорій і сприяння гендерній рівності.

ЮНІСЕФ надає підтримку Уряду України у виконанні своїх зобов’язань щодо захисту дітей згідно з Конвенцією ООН про права дитини.

На практиці це означає, що ми працюємо з урядовими структурами та громадянським суспільством, щоб:

  • Захистити дітей та жінок від ВІЛ та СНІД
  • Допомогти дітям на ранніх етапах життя для забезпечення його якості
  • Захистити дітей від відмови, насильства та наруги
  • Підтримувати більш ефективну адвокацію та політику, поліпшувати моніторинг дотримання прав дітей та забезпечувати більш активну участь у їх захисті

Місія та бачення ЮНІСЕФ щодо протидії ВІЛ/СНІД

Місія та бачення ЮНІСЕФ щодо протидії ВІЛ/СНІД

Україна є найбільш ураженою ВІЛ/СНІДом країною в Європі. Починаючи з 2001 року, річна кількість людей з діагнозом ВІЛ зросла більше ніж вдвічі в Україні1. Рушієм поширення ВІЛ-інфекції залишається споживання ін’єкційних наркотиків; проте, наразі ВІЛ швидко поширюється взагалі серед молодого населення через незахищені статеві стосунки та від ВІЛ-позитивних матерів до новонароджених під час вагітності, пологів або грудному вигодовуванні. Кількість дітей, які були інфіковані через передачу ВІЛ від матері дитині (ПВМД), продовжує збільшуватись через щорічне зростання кількості ВІЛ-позитивних вагітних жінок на 20-30 відсотків. У 2009 році, поширеність ВІЛ серед жінок в Україні була 0,55 відсотка, що є найвищим показником в Європі2. Позитивною тенденцією є те, що наразі спостерігається збільшення охоплення антиретровірусною терапією (АРТ) та активізація попередження передачі ВІЛ від матері дитині (ПВМД). Проте, лише незначна частина дітей та сімей, уражених ВІЛ, отримують догляд та допомогу. Наразі є потреба розширити охоплення ППВМД (профілактика передачі ВІЛ від матері дитині) на такі уразливі групи, як споживачі ін’єкційних наркотиків (СНІ) та жінки, які надають комерційні сексуальні послуги (ЖКС) – ці групи є найбільш ураженими епідемією ВІЛ і наразі вони не охоплені послугами з ППВМД. Цю роботу слід здійснювати через створення потужних партнерств між державними структурами та НДО, що працюють з цими групами жінок. Надання аутріч послуг з ППВМД та послуг зі зменшення шкоди також розглядається як шлях для розширення охоплення ППВМД. Більшість підлітків групи ризику (ПГР) (10-18 років) є найбільш уразливими до епідемії ВІЛ/СНІД через небезпечну поведінку, серйозні бар’єри доступу до послуг та багато інших факторів уразливості. За результатами вторинного аналізу даних щодо підлітків-споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН) та жінок, які надають комерційні сексуальні послуги (ЖКС), віком від 15 до 19 років, поширеність ВІЛ склала 11 відсотків серед дівчат-ЖКС та 29 відсотків серед хлопців-підлітків СІН3. Дослідження також показало, що ризикована поведінка починається рано і значно частіше у підлітків, ніж дорослих. Причиною такої ситуації є нижчий рівень знань молодих людей про ВІЛ/СНІД, а також той факт, що вони менше охоплені послугами з попередження ВІЛ та користуються ними рідше, ніж дорослі. Попередження ВІЛ серед молодих людей є ключовою роботою для попередження повномасштабної епідемії. Наразі існує потреба у розробці інформаційних, соціальних та навчальних послуг для всіх дітей та підлітків з метою забезпечення їх захисту від ВІЛ/СНІДу.

Стислий опис програм/проектів, що пов’язані з подоланням ВІЛ/СНІДу в Україні

Стислий опис програм/проектів, що пов’язані з подоланням ВІЛ/СНІДу в Україні

Згідно з Програмою співробітництва між ЮНІСЕФ та Урядом України на 2006-2011 роки, головна мета програм з подолання ВІЛ/СНІДу, підтримку яким надає Представництво ЮНІСЕФ в Україні, спрямована на роботу з дітьми і підлітками та створення потенціалу державних структур та недержавного сектору, щоб призупинити та повернути епідемію ВІЛ/СНІД серед дітей у зворотньому напрямку. У 2010-2011 роках планується досягти наступних ключових результатів у роботі, що спрямована на подолання поширення ВІЛ/СНІД серед дітей та молоді: Розширити охоплення програмою ППВМД на уразливі групи жінок шляхом запровадження комплексної моделі надання послуг. Підвищити потенціал медичних установ у наданні антиретровірусної терапії (АРТ) ВІЛ-позитивним дітям та забезпеченні догляду шляхом надання технічної підтримки новому Національному навчальному центру з педіатричної допомоги в сфері подолання ВІЛ/СНІД та запровадження технології аналізу сухої плями крові (DBS) для ранньої діагностики ВІЛ у новонароджених. Посилити послуги з догляду та підтримки дітям та сім’ям, ураженим ВІЛ/СНІД, шляхом розвитку потенціалу надавачів догляду, які працюють у державних денних центрах, та шляхом створення методологічних, навчальних та інформаційних матеріалів. Посилити систему контролю якості послуг у клініках, дружніх до молоді (КДМ), шляхом перегляду та оптимізації інструментів та стандартів оцінки. Включити роботу з підлітками групи ризику (ПГР) в програму країни щодо протидії ВІЛ/СНІД шляхом інтеграції роботи з втручання, що спрямована на ПГР, в існуючі проекти та політику щодо населення груп ризику. Створити план активізації втручань щодо ПГР та ВІЛ. Забезпечувати підтримку навчання в сфері охорони здоров’я шляхом надання даних щодо здорового образу життя та зловживання наркотиками, алкогольними та тютюновими виробами серед дітей шкільного віку. Мета нашої роботи полягає у захисті молодих людей від ВІЛ/СНІДу та інших супутніх загроз їх здоров’ю, а також у наданні догляду дітям, ураженим ВІЛ/СНІД. Наша робота сконцентрована на наступних сферах: створення послуг, дружніх до молоді, у сфері охорони здоров’я та створення соціальних послуг; доступ до медичних послуг та забезпечення їх якості; навчання молодих людей щодо попередження ВІЛ, популяризація здорового образу життя та адвокація національної політики, спрямованої на молодих людей. Ми також надаємо підтримку в створенні національної політики та програм щодо попередження передачі ВІЛ від ВІЛ-позитивних матерей дітям та програм щодо надання догляду та підтримки дітям з ВІЛ/СНІД.

Команда UNICEF

Др. Руді Лухман

Заступник Представника

+380 44 254 24 36

rluchmann@unicef.org

Д-р Тетяна Тарасова

Координатор проектів з ВІЛ/СНІД

+380 44 254 24 36

ttarasova@unicef.org

Олена Сакович

Координатор проектів для молоді

+380 44 254 24 36

osakovych@unicef.org