Діяльність в Україні

Фонд Народонаселення ООН

Відповідно до рішень економічної та Соціальної Ради ООН від 1973 та 1983 років, до сфери повноважень ФНООН належить:

  • розбудова знань та спроможностей для забезпечення потреб щодо народонаселення та планування сім’ї;
  • підвищення рівня поінформованості щодо проблем у сфері народонаселення та можливих стратегій з їх подолання як у розвинутих країнах, так і в країнах, що розвиваються;
  • надання допомоги цим країнам у вирішенні проблем у сфері народонаселення у спосіб та з використанням інструментів, які є найбільш прийнятними з огляд на їх потреби;
  • ключова роль з підтримки у рамках системи ООН програм у сфері народонаселення та координації проектів, що реалізуються Фондом.

Будучи одним з десяти ко-спонсорів ЮНЕЙДС, ФНООН працює над інтенсифікацією та посиленням заходів з профілактики ВІЛ із використанням стратегій, що мають в своїй основі права людини та підтверджену інформацію, зокрема привернення уваги до гендерної нерівності, яка є рушійною силою епідемії. У рамках ЮНЕЙДС ФНООН відіграє провідну роль у програмах із поширення використання презервативів та профілактики серед молоді та молодих жінок, які наражаються на дедалі більші ризики. Також діяльність ФНООН охоплює й інші уразливі групи населення. Загальною стратегією забезпечення охоплення, яке є більш ефективним з точки зору витрат, є поєднання відповіді на ВІЛ із заходами у сфері сексуального та репродуктивного здоров’я.

ФНООН розпочав свою роботу в Україні у 1997 р. Ключовими напрямками діяльності є репродуктивне здоров’я, гендерна рівність та народонаселення, а також стратегії розвитку. Динаміка народонаселення, зокрема темпи його зростання, вікова структура, народжуваність та смертність, міграція тощо впливають на всі без виключення аспекти людського, соціального та економічного розвитку. Репродуктивне здоров’я та реалізація прав і можливостей жінок значною мірою впливають на тенденції у сфері народонаселення та самі зазнають їх впливу.

ФНООН сприяв створенню системи планування сім’ї в Україні та надавав підтримку у розвитку Мережі інтегрованих послуг у сфері репродуктивного та сексуального здоров’я, у рамках якої в усіх регіонах Україні надаються послуги з репродуктивного здоров’я та планування сім’ї. Починаючи з 2006 р. ФНООН працює над забезпеченням доступності послуг з репродуктивного здоров’я та планування сім’ї для жінок, що живуть з ВІЛ та дівчат підліткового віку.

ФНООН був першою установою системи ООН, якою започатковано програму профілактики ВІЛ та інфекцій, що передаються статевим шляхом, у збройних силах. Ця програма була визнана передовим досвідом та згодом стала моделлю для діяльності в інших країнах регіону.

Завдяки інтенсивній роботі ФНООН із молоддю було створено мережу організацій студентів та молоді, яка популяризує безпечну поведінку та здорові способи життя за принципом «рівний-рівному».

У 2012 р. ФНООН було розпочато реалізацію другої п’ятирічної програми в України на період до кінця 2016 р.

У сфері охорони репродуктивного здоров’я основна увага приділятиметься таким питанням, як:

  • удосконалення політики та законодавчої бази регулювання сфери охорони репродуктивного здоров’я;
  • покращення управління даними у сфері охорони репродуктивного здоров’я;
  • підвищення якості та доступності послуг у сферах материнського догляду та планування сім’ї;
  • посилення взаємозв’язків між програмами з охорони репродуктивного здоров’я та відповіді на ВІЛ/СНІД;
  • попередження випадків передачі ВІЛ серед молоді та ключових груп населення через комунікації, спрямовані на зміну поведінки, та програми, що реалізуються відповідно до принципу «рівний-рівному»;
  • попередження передачі ВІЛ від матері до дитини.

Команда UNFPA

Павло Замостян

Заступник Представника

+380 44 253 00 53

zamostian@unfpa.org

Андрій Поштарук

Спеціаліст з програмних питань

+380 44 253 00 53

poshtarukk@unfpa.org