Діяльність в Україні

Міжнародна організація праці

МОП є провідною організацією системи ООН щодо підтримки політик та програм з ВІЛ та СНІДу у сфері праці та мобілізації приватного сектору. Програма МОП з ВІЛ та СНІДу у сфери праці відіграє ключову роль в реалізації глобальної відповіді на епідемію ВІЛ через робочі місця. Питання ВІЛ та СНІДу також є невід’ємною частиною Порядку денного МОП із забезпечення гідної праці для всіх.

Діяльність МОП в Україні здійснюється в рамках Програми гідної праці на 2016-2019 рр., яка спрямована на сприяння забезпеченню гідної праці для жінок та чоловіків і як ключового компонента політики розвитку, і як цілі національної політики уряду та соціальних партнерів (роботодавців та профспілок та їх об'єднань). Програма гідної праці є системою середньострокового планування, що спрямовує роботу МОП у країні відповідно до пріоритетів і завдань, погоджених із тристоронніми партнерами МОП.

Головним міжнародним трудовим стандартом, яким керується МОП у своїй діяльності у сфері ВІЛ та СНІДу є Рекомендація щодо ВІЛ/СНІДу та сфери праці (№ 200), 2010 року. На виконання положень Рекомендації тристоронні партнери МОП також ухвалили Національну стратегію тристороннього співробітництва з протидії ВІЛ/СНІДу у сфері праці на 2012-2017 рр.

Стратегічні цілі МОП щодо дій у відповідь на епідемію ВІЛ у сфері праці

 • Сприяння у розробленні національного законодавства з питань ВІЛ та СНІДу у сфері праці на основі Рекомендації щодо ВІЛ та СНІДу та сфери праці, №200, 2010 року шляхом адвокації та технічної підтримки.
 • Посилення спроможності тристоронніх партнерів МОП (органів державної влади, організацій та об'єднань роботодавців та працівників) задля розроблення та впровадження політик та програм з ВІЛ та СНІДу на робочому місці.
 • Сприяння доступу працюючих жінок та чоловіків до добровільного консультування та тестування на ВІЛ на робочому місці.
 • Проведення досліджень з метою визначення ризикових в контексті ВІЛ професійних груп та аналіз впливу ВІЛ та СНІДу на соціальний та економічний розвиток та сферу праці.
 • Посилення державного та приватного партнерства у питаннях запобігання поширенню ВІЛ, забезпеченні лікування, догляду та підтримки в контексті ВІЛ.
 • Розширення соціального захисту для людей які живуть, або постраждали від ВІЛ.
 • Сприяння включенню питань ВІЛ в інші проекти та програми МОП.
 • Збір та поширення кращих практик впровадження політик та програм з ВІЛ та СНІДу у сфері праці на глобальному, регіональному та національному рівнях.

Проекти МОП з питань ВІЛ та СНІДу у сфері праці (впроваджені раніше, а також поточні) спрямовані, серед іншого, на:

 • Підвищення рівня обізнаності працюючих жінок та чоловіків щодо ВІЛ-інфекції та СНІДу, добровільного консультування та тестування на ВІЛ, стигми та дискримінації у зв’язку з реальним або приписуваним ВІЛ позитивним статусом;
 • Аналіз законодавчої бази з питань ВІЛ та СНІДу, а також проведення досліджень з питань ВІЛ у сфері праці;
 • Оцінка соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ;
 • Сприяння зниженню стигми та дискримінації у зв’язку з ВІЛ у сфері праці та забезпечення дотримання трудових прав людини в контексті ВІЛ;
 • Розроблення та впровадження політик і програм з питань ВІЛ та СНІДу на робочих місцях;
 • Забезпечення доступу для працівників до добровільного консультування та тестування на ВІЛ;
 • Сприяння зменшенню професійних ризиків ВІЛ інфікування, зокрема серед медичних працівників;
 • Розроблення, переклад, адаптацію та видання посібників, рекомендацій та інших друкованих матеріалів з питань, що стосуються ВІЛ, а також туберкульозу у сфері праці.

МОП тісно співпрацює з іншими установами системи ООН через Об’єднану групу ООН з ВІЛ/СНІДу.

Команда ILO

Сергій Савчук

Національний Координатор МОП в Україні

+380 44 2843887

Savchuk@mlsp.gov.ua

Лариса Савчук

Координатор напряму «ВІЛ/СНІД на робочому місці»

+380 44 289 8528

larisa@mlsp.gov.ua