Діяльність в Україні

ООН Жінки

Загальна мета програми: «збільшити обсяг і підвищити ефективність використання донорської допомоги та національних ресурсів на виконання національних зобов’язань із ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ҐР/РЖ)».

У липні 2010 року Генеральна асамблея ООН створила «ООН Жінки», структуру Організації Об‘єднаних Націй з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок.

Створення структури «ООН Жінки» відбулося під час реформування порядку денного системи ООН. Для досягнення кращого результату «ООН Жінки» об‘єднала ресурси та мандати чотирьох попередніх окремих структур системи ООН, що працювали виключно в області ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок, зокрема:

  • Відділу з просування жінок (DAW);
  • Міжнародного науково-дослідного та навчального інституту з просування жінок (INSTRAW);
  • Канцелярії спеціального радника з ґендерних питань та просування жінок (OSAGI);
  • Жіночого фонду розвитку ООН (UNIFEM).

Пріоритетні завдання ООН Жінки:

  • підтримка міжурядових структур, таких, як Комісія зі становища жінок, у формуванні політики, світових стандартів і норм;
  • надання підтримки державам-членам у виконанні цих стандартів, включаючи надання необхідної технічної та фінансової допомоги тим країнам, які її потребують, та сприяння ефективному партнерству з громадянським суспільством;
  • підвищення відповідальності самої системи ООН щодо виконання своїх зобов’язань з досягнення ґендерної рівності, включаючи проведення регулярного моніторингу прогресу діяльності системи.

Ґендерна рівність – це не лише основне право людини, досягнення ґендерної рівності має величезні соціо-економічні наслідки. Уповноваження жінок сприяє потужному розвитку економіки, підвищенню її продуктивності та росту добробуту.

ООН Жінки працює у наступних напрямках:

  • викоренення дискримінації жінок та дівчат;
  • розширення прав та можливостей жінок;
  • досягнення рівності між жінками та чоловіками, як партнерами та бенефіціарами у сфері розвитку, прав людини, гуманітарних дій, а також миру та безпеки.

Що ми робимо в Україні?

Структура «ООН Жінки» здійснює в Україні програму «Підвищення відповідальності щодо фінансування ґендерної рівності (2011 – 2015 рр.)». Програма спрямована на вирішення проблем у сфері фінансування та підзвітності з метою виконання зобов’язань із ґендерної рівності. Програма впроваджується у тісному співробітництві з Європейською Комісією (ЄС), Міжнародним навчальним центром (МТЦ), Міжнародною організацією з праці (МОП) та урядом Іспанії. Вона впроваджується у 15 країнах протягом 42 місяців, починаючи з жовтня 2011 року. Програма ставить за мету впливати на прийняття фінансових рішень і практику донорів і національних партнерів, працюючи з широким колом зацікавлених сторін на національному і міжнародному рівнях. Загальна мета програми: «збільшити обсяг і підвищити ефективність використання донорської допомоги та національних ресурсів на виконання національних зобов’язань із ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ҐР/РЖ)».