Діяльність в Україні

Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури

ЮНЕСКО фокусується на наступних домінуючих цілях:

  • Доступна високоякісна освіта для всіх та безперервна освіта
  • Мобілізація наукових знань та політик задля стабільного розвитку
  • Відповідь на виникаючі соціальні та етичні потреби
  • Посилення культурного розмаїття, міжкультурного діалогу та культури миру
  • Побудова всесторонніх спільнот знань шляхом інформатизації та комунікації.

ЮНЕСКО є одним із ко-спонсорів ЮНЕЙДС та підтримує національні відповіді на ВІЛ/СНІД шляхом надання адвокативних, політичних та програмних рекомендацій, а також технічної та стратегічної підтримки, супроводу та координації. Ця робота здійснюється в межах основних стратегічних цілей, визначених у Стратегії прямування до нуля та Дорожній Карті ЮНЕЙДС до 2015 р. ЮНЕСКО підтримує відповіді на ВІЛ/СНІД, що включають та відповідають потребам як широкого загалу, так і окремих уразливих груп, як то молодь у шкільному середовищі.   

ЮНЕСКО співпрацює із країнами-членами у сфері покращення відповіді на ВІЛ/СНІД в аспектах відповідності гендерним та віковим особливостям, культурної доцільності, урахування прав людини та залучення ВІЛ-інфікованих людей та груп ризику на всіх стадіях. В Україні ЮНЕСКО сприяє покращенню потенціалу ефективної та сталої відповіді на ВІЛ/СНІД у галузі освітніх програм, включаючи посилення обізнаності щодо загальнодоступних повсякденних навиків охорони здоров’я та попередження розповсюдження ВІЛ-інфекції і захист людей, що живуть з ВІЛ, від дискримінації. 

У 2012-2013 рр. в Україні ЮНЕСКО робить внесок до:

  • Розробки та адаптації національної політики з ВІЛ/СНІД у галузі освіти
  • Посилення тренувальних програм для вчителів та їх підготовка до надання високоякісної освіти з питань охорони здоров’я та попередження розповсюдження ВІЛ-інфекції
  • Презентація обов’язкових освітніх програм з охорони здоров’я для початкових шкіл
  • Розширення можливостей молоді щодо власного захисту від ВІЛ та інших небезпек через он-лайн інструменти.

ЮНЕСКО підтримує обмін досвідом та взаємне збагачення культур між країнами-членами, включаючи Україну, шляхом проведення спільних регіональних проектів та зустрічей.

Команда UNESCO

Тигран Єпоян

Регіональний радник з питань ВІЛ/СНІДу

+7 (495) 637-28-75

t.yepoyan@unesco.org

Юлія Плахутіна

Менеджер проектів

+7 (495) 637-28-75

y.plakhutina@unesco.org