Діяльність в Україні

Світовий Банк

Світовий банк створено у 1944 році, проте він не є “банком” у загально прийнятому розумінні цього слова, а натомість являє собою унікальне партнерство з зниження бідності та надання підтримки з розвитку. Світовий банк складається з двох установ у сфері розвитку, управління якими здійснюється 187 країнами-членами, - це Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародна асоціація розвитку (МАР). Діяльність МБРР зосереджується на скороченні бідності у країнах із середнім рівнем доходів та бідніших, але, разом з тим, кредитоспроможних державах. Натомість у центрі уваги МАР – найбідніші країни світу.

Робота зазначених двох установ доповнюється заходами, що їх реалізують Міжнародна фінансова корпорація (МФК), Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (БАГІ) та Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних спорів (МЦРІС). Завдяки їх спільним зусиллям країнам, що розвиваються, надаються позики із низькими відсотковими ставками, безвідсоткові кредити та гранти для вирішення широкого кола питань, включно з інвестиціями в освіту, охорону здоров’я, державне управління, інфраструктуру, розвиток фінансового та приватного сектору, сільське господарство, управління навколишнім середовищем та природними ресурсами.

Від початку співпраці у 1992 р. Світовий банк надав Україні для реалізації 39 проектів та програм близько 7 мільярдів доларів США.

Місія Світового банку полягає у професійній та натхненній боротьбі з бідністю з метою отримання довготривалих результатів, а також у сприянні самозабезпеченню окремих людей та їх оточення шляхом надання ресурсів, поширення знань, розбудови спроможностей та розвитку партнерств у державному та приватному секторах.

У 1999 р. Світовий банк розпочав тісну співпрацю з Урядом України у рамках підготовки проекту "Контроль за туберкульозом і ВІЛ/СНІД в Україні" із фінансуванням з боку СБ в обсязі 60 млн. доларів США. Світовий банк був дуже плідним партнером у наданні допомоги за цим проектом з огляду на його активну участь у вирішенні питань, пов’язаних з ВІЛ/СНІДом, по всьому світу та нагальні потреби України у цій сфері.

Зазначений проект був невід’ємною складовою 2001-2003 фінансового року у рамках Стратегії допомоги Україні, в основі якої була широка стратегія скорочення бідності із особливою увагою до допомоги громадянському суспільству задля посилення його ролі у вирішенні питань підвищення ефективності урядування та надання соціальних послуг у галузях, які є чутливими в усьому світі.

Наразі у рамках відповіді на епідемію СНІДу в Україні поточна діяльність Світового банку зосереджується головно на реалізації дослідження «Удосконалення впровадження – задля забезпечення ефективності відповіді на епідемію СНІД в Україні». Також Світовий банк приймає відчутну участь у процесі реформування національної системи охорони здоров’я та робить значний внесок у розробку кількох напрямків реформ, передовсім у розбудову системи первинної допомоги, реформ механізмів фінансування у сфері охорони здоров’я та реструктуризацію госпітальної медичної допомоги.