Діяльність в Україні

Управління ООН з наркотиків та злочинності

Управління виступає ко-спонсором Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД з 1999 року і є провідною установою із профілактики ВІЛ/СНІД та догляду для споживачів ін’єкційних наркотиків та осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі, у рамках системи ООН. Окрім того, Управління відповідає за розробку заходів реалізації відповіді системи ООН на ВІЛ та СНІД, пов’язаної з торгівлею людьми. ЮНОДК допомагає країнам-членам надавати споживачам наркотиків, ув’язненим та особам, уразливим до торгівлі людьми, комплексні послуги з профілактики, догляду та підтримки у зв’язку з ВІЛ, що ґрунтується на підтвердженій інформації. Нашою метою є попередження інфікування ВІЛ і пов’язаної смертності, покращення якості життя людей, що живуть з ВІЛ, сприяння досягненню Цілей Розвитку Тисячоліття, особливо щодо стримання і звернення у зворотньому напрямку динаміки епідемії ВІЛ.

Починаючи з грудня 2006 року ЮНОДК розпочало програмну діяльність у сфері ВІЛ/СНІД в Україні, відкривши у Києві програмний офіс, до сфери відповідальності якого належить Україна і Молдова.

Трьома основоположними напрямками робочих програм ЮНОДК є:

  • Дослідницька та аналітична робота для збільшення обсягу знань та покращення розуміння питань, що стосуються обігу наркотиків та злочинності, а також розширення бази підтвердженої інформації для розробки політики та прийняття операційних рішень;
  • Нормотворча робота задля надання допомоги країнам-членам у ратифікації та впровадженні міжнародних угод, розвитку національного законодавства, що стосується сфери наркотиків, злочинності та тероризму, а також надання адміністративних послуг та послуг основної служби для установ, заснованих відповідно до міжнародних угод та керівних органів;
  • Проекти технічної співпраці на місцях задля посилення потенціалу країн-членів із боротьби з незаконним обігом наркотиків, злочинністю та тероризмом.

В 2011 році Управлінням було розпочато впровадження трирічного проекту «Підвищення ефективності профілактики та догляду у зв’язку з ВІЛ/СНІД серед вразливих груп населення у Східній Європі і Центральній Азії», який охоплює в Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Молдову, Таджикистан, Туркменістан, Україну і Узбекистан. Загальна мета цього проекту полягає у зміцненні потенціалу держав-членів щодо зменшення поширеності ВІЛ/СНІД серед споживачів ін'єкційних наркотиків та в місцях позбавлення волі, а також розвиток спроможностей громадянського суспільства щодо реалізації відповіді на епідемію ВІЛ.

Програмний офіс ЮНОДК в Україні та Молдові відповідає за впровадження заходів за цим проектом на території України і Молдови та зосереджується на забезпеченні досягнення чотирьох основних результатів:

  • Включення гармонізованих стратегій і інтервенцій, що ґрунтуються на повазі до прав людини і підтвердженій інформації, до національних програм з контролю за обігом наркотиків, профілактики і лікування ВІЛ і туберкульозу, а також відповідних розділів програм реформування системи кримінальної юстиції задля забезпечення більш ефективних і послідовних національних заходів у рамках відповіді на епідемію ВІЛ, у зв’язку з ін’єкційним вживанням наркотиків та у місцях позбавлення волі.
  • Зміцнення системи професійного навчання фахівців з охорони здоров'я, соціального захисту, правоохоронної і пенітенціарної систем для вдосконалення надання на основі підтвердженої інформації інтегрованих та комплексних послуг у зв'язку з ВІЛ, зокрема послуг з лікування наркотичної залежності ув'язнених та споживачів наркотиків.
  • Удосконалення управління послугами, пов’язаними з ВІЛ, задля забезпечення безперервності догляду і надання заснованих на підтвердженій інформації інтегрованих, легко доступних, всеохоплюючих та комплексних послуг у зв'язку з ВІЛ для груп найвищого ризику в громаді та тюрмах, як на національному рівні, так і на окремих територіях, охоплених відповідними проектами.
  • Розбудова національної спроможності щодо моніторингу і оцінювання доступності послуг у зв'язку з ВІЛ для споживачів наркотиків і ув'язнених відповідно до міжнародних стандартів і рекомендацій

Робота ЮНОДК в сфері ВІЛ/СНІД проводиться у співпраці з усіма ко-спонсорами ЮНЕЙДС та основними партнерами, у тому числі з організаціями громадянського суспільства і організаціями людей, що живуть з ВІЛ/СНІД. Представництво тісно співпрацює з Об’єднаною групою ООН зі СНІДу, а також з національними технічними робочими групами у сферах, де ЮНОДК є провідною установою у рамках більш розлогої системи Плану ООН з підтримки реалізації проектів і програм. ЮНОДК виступає за включення до таких робочих груп усіх зацікавлених сторін, як-от з системи охорони здоров’я, правоохоронних органів, кримінальної юстиції, а також неурядових організацій та об’єднань людей, що живуть з ВІЛ/СНІД або зазнають його впливу.

ЮНОДК переконано, що організації громадянського суспільства відіграють критично важливу роль у профілактиці і догляді серед вразливих груп у зв’язку з ВІЛ/СНІД шляхом забезпечення реалізації прав та можливостей, аби їх голос був почутий при прийнятті рішень, що впливають на їхнє життя. Отже, Представництво активно працює над суттєвим залученням таких організацій, зокрема організації людей, що живуть з ВІЛ/СНІД, до ініціативи GIPA (Ініціативи із більш активного залучення людей, що живуть з ВІЛ/СНІД). Також ведеться робота із розвитку потенціалу організацій громадянського суспільства і наданні їм допомоги у залученні до розробки відповідних політик, стратегій і програм для споживачів наркотиків, ув’язнених, а також потенційних та фактичних жертв торгівлі людьми.

Команда UNODC

Мірзахід Султанов

Регіональний радник з питань ВІЛ/СНІДу в Україні та Молдові Управління ООН з наркотиків та злочинності

+380 50 444 0953

mirzahid.sultanov@unodc.org

Наталія Салабай

Фахівець з моніторингу та оцінки Управління ООН з наркотиків та злочинності

+380 95 272 4095

nataliia.salabai@unodc.org

Надія Прокопенко

Координатор проектів з ВІЛ/СНІД (в правоохоронних органах) Управління ООН з наркотиків та злочинності

+380 50 447 4356

nadiya.prokopenko@unodc.org