Діяльність в Україні

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців

Представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців розпочало свою роботу в Україні у 1994 р. У 2002 р. Україна приєдналася до Конвенції ООН про статус біженців 1951 р. та Протоколу 1967 р. до неї. Роль Представництва Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців полягає у виконанні дорадчих функції та наданні допомоги Урядові України, а також у здійсненні моніторингу виконання міжнародних зобов’язань, пов’язаних із захистом біженців. Представництво УВКБ ООН активно співпрацює з Урядом та має широку підтримку неурядових організації у тому, що стосується розробки національного законодавства та розбудови ефективної системи надання притулку відповідно до вимог міжнародного права.

Метою діяльності Представництва УВКБ ООН в Україні є забезпечення безпечного притулку та міжнародного захисту в Україні для тих, хто тікає від переслідування.

Наріжним каменем відповіді УВКБ ООН на ВІЛ є профілактичні заходи та концентрація уваги на залучені громадськості до вирішення відповідних питань. Пріоритетним є забезпечення доступу до інформації та послуг з профілактики ВІЛ, особливо для представників уразливих груп населення.

У той же час, стратегічна мета полягає у тому, щоб забезпечити доступ ВІЛ-позитивних осіб, які підпадають під компетенцію Верховного Комісару ООН у справах біженців, до своєчасного та високоякісного догляду та лікування, включно з доступом до антиретровірусної терапії, на рівні, доступному для основного населення.

До того ж, ці зобов’язання передбачають інтеграцію програм з лікування із надійними механізмами задля послаблення довгострокових впливів ВІЛ-позитивного статусу.