Діяльність в Україні

Всесвітня організація охорони здоров`я

Бюро ВООЗ в Україні розпочало свою роботу в Києві в 1994 році і з того часу працює над покращенням ситуації у сфері охорони громадського здоров’я та підвищення добробуту в Україні за підтримки Європейського регіонального Бюро ВООЗ у Данії (www.euro.wh.int) та штаб-квартири ВООЗ у Женеві, Швейцарія (www.who.int).

ВООЗ є керівною та координуючою установою з питань охорони здоров’я у рамках системи Організації Об’єднаних Націй. До сфери відповідальності ВООЗ належить виконання провідної ролі щодо питань охорони здоров’я по всьому світу, окреслення основних напрямків досліджень у сфері охорони здоров’я, визначення норм і стандартів, надання на основі підтвердженої інформації варіантів щодо політики у цьому секторі, забезпечення підтримки країн, а також моніторинг і оцінювання тенденцій у сфері охорони здоров’я. У 147 національних та 6 регіональних бюро, а також у штаб-квартирі ВООЗ, загалом працює більше 8000 експертів у сфері охорони здоров’я зі 150 країн, у тому числі лікарі, епідеміологи, науковці, управлінці, адміністративний персонал та інші професійні спеціалісти.

ВООЗ відіграє ключову роль у глобальній відповіді сектора охорони здоров’я на епідемію ВІЛ/СНІДу. Департамент з ВІЛ/СНІДу надає країнам-членам ВООЗ технічну підтримку, що ґрунтується на підтвердженій інформації, з метою забезпечення ними універсального доступу до профілактики, лікування та допомоги у зв’язку з ВІЛ/СНІДом.

В Україні у реалізації відповіді на епідемію ВІЛ/СНІДу ВООЗ керується пріоритетами відповідно до Європейського плану дій у сфері ВІЛ/СНІД на 2012-2015 років, підтриманим 53 країнами-членами у Європейському регіоні. Серед цих пріоритетів:

 1. оптимізація результатів профілактики, діагностики, лікування та догляду у зв’язку з ВІЛ;
 2. забезпечення ширших результатів у сфері охорони здоров’я завдяки реалізації відповідей на ВІЛ;
 3. розбудова потужних та сталих систем охорони здоров’я;
 4. усунення нерівностей та повага до прав людини.

Задля досягнення цих цілей в Україні ВООЗ надає технічну підтримку державним та неприбутковим організаціям. При цьому увага зосереджується на таких напрямках:

 • антиретровірусна терапія, профілактика та лікування опортуністичних інфекцій;
 • тестування та консультування з ВІЛ/СНІДу;
 • профілактика ВІЛ-інфекції серед представників груп підвищеного ризику, зокрема через реалізацію програм замісної підтримувальної терапії серед споживачів ін’єкційних наркотиків, а також у лікувальних закладах;
 • епідеміологічний нагляд за поширенням ВІЛ/СНІДу.

ВООЗ на щоденній основі надає допомогу шляхом:

 • адвокації удосконалення національної відповіді на епідемію ВІЛ/СНІДу з особливою увагою до представників груп підвищеного ризику;
 • узагальненні та поширенні міжнародного досвіду щодо ефективних механізмів реалізації відповіді на ВІЛ;
 • підтримки розвитку ґрунтовної політики та програм щодо ВІЛ;
 • сприяння розробці методичних рекомендацій з лікування та програм навчання;
 • надання допомоги у відслідковуванні реалізації відповіді на ВІЛ, а також через моніторингу і оцінювання її наслідків;
 • надання відповідей на запити організацій та окремих осіб.

Поточна діяльність Бюро ВООЗ в Україні наразі здійснюється за такими напрямками:

 • Методичні рекомендації з лікування ВІЛ/СНІДу. Сучасні рекомендації з лікування ВІЛ/СНІДу є основою високоякісного лікування та догляду. ВООЗ співпрацює з МОЗ з метою розробки та регулярного оновлення національних методичних рекомендацій з питань АРТ та опортуністичних інфекцій у дітей та дорослих, профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини та супутніх станів, як-от наркотична залежність, туберкульоз та вірусні гепатити.
 • Відслідковування стану пацієнтів. Моніторинг поширеності та успішності програм лікування ВІЛ/СНІДу є ключем до забезпечення універсального доступу. ВООЗ та МОЗ України здійснюють розробку та впровадження системи моніторингу стану пацієнтів, яка дозволяє спеціалістам у сфері охорони громадського здоров’я більш ефективно відслідковувати нагляд за лікуванням ВІЛ/СНІДу та удосконалювати догляд за пацієнтами.
 • Удосконалення медичних послуг.Значна частина ВІЛ-позитивних пацієнтів мають супутню патологію – туберкульоз, залежність від наркотиків та вірусні гепатити. З огляду на це Бюро ВООЗ в Україні надає технічну допомогу у впровадженні моделі надання інтегрованої допомоги через центри інтегрованої допомоги на базі відповідних медичних закладів – наркологічних та протитуберкульозних диспансерів, центрів профілактики і боротьби зі СНІДом, а також через навчання членів мультидисциплінарних груп.
 • Опіоідна замісна терапія (ОЗТ). Оскільки епідемія ВІЛ в Україні тісно пов’язана з небезпечним споживанням ін’єкційних наркотиків (СІН), ВООЗ сприяє розширенню відповідних програм лікування для споживачами ін’єкційних наркотиків, зокрема опіоідної замісної терапії. ВООЗ бере активну участь у зустрічах міжвідомчої робочої групи з цього питання, відіграє активну роль у стратегічному плануванні та адвокації щодо розширення ОЗТ. ВООЗ є співорганізатором національних конференцій зі зменшення шкоди, пов’язаної із вживанням наркотиків, та актуальних питань розвитку ОЗТ в Україні.
 • Консультування та тестування. Усвідомлюючи те, що лише одна третина з усіх людей, що живуть з ВІЛ в Україні, знають про свій статус, ВООЗ надає допомогу МОЗ України в перегляді існуючих програм та практики консультування та тестування на ВІЛ, аби населення отримало ширші можливості безпечно дізнаватися про свій ВІЛ статус. Це сприятиме унеможливленню передачі ВІЛ здоровим членам суспільства.
 • Людські ресурси. У багатьох країнах на заваді поширення послуг з профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу стоїть недостатня кількість кваліфікованих кадрів. ВООЗ тісно співпрацює з Українським національним тренінговим центром над посиленням кадрової спроможності задля супроводження людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом в усіх регіонах України. Зокрема ВООЗ було ініційовано запровадження нового циклу професійного навчання з моніторингу побічних ефектів АРВ-препаратів. Крім цього, ВООЗ надає підтримку МОЗ щодо організації зустрічей ключових зацікавлених сторін задля забезпечення постійного моніторингу ситуації у сфері людських ресурсів та вжиття необхідних заходів.
 • Резистентності до лікувальних препаратів.Зі збільшення розповсюдженості антиретровірусної терапії в Україні виникає занепокоєння щодо розвитку резистентності до лікувальних препаратів. ВООЗ відіграє важливу роль у розробці національної стратегії з попередження розвитку резистентності до лікувальних препаратів та моніторингу появи і поширення штамів ВІЛ, резистентних до АРВ-препаратів.
 • Стратегічна інформація. ВООЗ тісно співпрацює з МОЗ України, ЮНЕЙДС та ЮНІСЕФ задля забезпечення наявності достовірної інформації щодо епідемії ВІЛ/СНІД в Україні та звітності щодо відповіді сектору охорони здоров’я з метою досягнення універсального доступу до профілактики, лікування, догляду та підтримки. ВООЗ також сприяє розвиткові різноманітних операційних досліджень, які роблять можливим аналіз та удосконалення ефективності поточних заходів з профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу.
 • Мобілізація ресурсів. ВООЗ відігравала провідну роль у розробці технічних аспектів заявок на надання грантів, поданих Україною до Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Наразі ВООЗ надає активну підтримку національним партнерам задля забезпечення ефективного впровадження програм Глобального Фонду.